ANNONS

Utegym i Lindholmen eller Kårsta kan bli verklighet

Snart kan det bli ännu lättare att träna utomhus.

Fritidsnämnden önskar att 700 000 kronor avsätts för att kunna sätta upp ett utegym i Lindholmen och/eller Kårsta.
ANNONS

Fritidsnämnden skulle vilja sätta upp utegym antingen både i Lindholmen och i Kårsta eller på en av plasterna. För det behövs 700 000 kronor.

Pengarna ska redan finnas avsatta i kommunplanen för 2016-2018 enligt nämnden och är tänkta att täcka nya projekt eller utveckla redan befintliga.

Kommunstyrelsen ställer sig positiva och godkänner investeringen. Nu återstår bara Kommunfullmäktiges beslut, där ärendet tas upp på måndag 9 maj.