SMHI klass 1-varnar för ishalka

SMHI varnar för plötslig ishalka i Stockholms län och på Roslagskusten under torsdagsmorgonen.
Detta på grund av att snöfallet går över i regn.

Under natten förväntas snöfallet gå över i regn och därför varnar SMHI, en så kallad klass 1-varning, för plötslig ishalka på vägar.

Polisen säger vid halv åtta-tiden att det hittills varit lugnt i trafiken. En olycka hade då rapporterats in.

– När varningar utfärdas så vet jag att de jobbar hårt för att vägarna ska vara körbara, säger Per Fahlström vid Stockholmspolisen om väghållarna.

SMHIS:s prognos för dagen är 2-3 plusgrader med risk för snöblandad nederbörd på eftermiddagen. Vinden är måttlig, på gränsen till frisk, 7-8 m/s.

Fakta

SMHI:s definition av varningen

Väderförhållanden som medför plötslig ishalka, exempelvis underkylt regn, regn på kalla vägbanor eller regn som följs av snabbt tillfrysande vägbanor. Risk för halka på vägar. Om prognosen ändras till kraftigare underkylt regn med 3mm eller mer inom 6 timmar uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Källa: SMHI