Utförsäljningar kan omprövas

De omskrivna utförsäljningarna av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra samt fyra förskolor i Årsta kan komma att tröskas ännu ett varv i rättssystemet.

Miljöpartisten Jonas Eklund tänker begära överprövning av den nedlagda förundersökningen om trolöshet mot huvudman.

Jonas Eklund (MP), satt med i stadsdelsnämnden 2007 när det beslutades att fyra förskolor i Årsta och två hemtjänstenheter i Rågsved och Hagsätra skulle säljas till anställda.

Men priset avspeglade inte ett korrekt marknadsvärde, köparna behövde bara betala för möbler och andra inventarier som fanns i verksamheterna.

Jonas Eklund överklagade försäljningarna och ärendet tog sig hela vägen till Regeringsrätten, som konstaterade att Stockholms stad brutit mot kommunallagen och att försäljningarna innebar ett ”olagligt stöd till enskilda näringsidkare”.

Men Jonas Eklund polisanmälde också försäljningarna eftersom han ansåg att den politiska majoriteten i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd medvetet bröt mot lagen när de tog beslutet.

Åklagaren Alf Johansson, vid Riksenheten mot korruption, startade en förundersökning om trolöshet mot huvudman.

Den lades dock ned i början av januari.

– Anledningen till att den lades ned är att jag inte anser att det går att styrka något uppsåt, och då finns det ingen anledning att utreda frågan om det uppkommit någon skada eller inte, säger han.

– Det räcker inte med att man är oaktsam, slarvig, okunnig eller klumpig. Man måste visa att stadsdelsnämnden haft uppsåt att skada Stockholms kommun.

Men Jonas Eklund, som nu tänker begära att fallet överprövas, anser att den politiska majoriteten – Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna – hade uppsåt.

– Jag satt i stadsdelsnämnden när besluten fattades om att sälja ut förskolor och hemtjänst till extremt låga priser. Där förklarade jag och andra från oppositionen tydligt varför det här var olagligt och att det stred mot kommunallagen.

Jonas Eklund tycker att ansvaret delas av de lokala politikerna och de styrande politikerna i Stockholms stad, som i sin policy uppmuntrade till avknoppning av offentlig verksamhet till anställda.

– De som varit mest drivande borde avgå, eller i alla fall erkänna att man gjorde ett allvarligt misstag och be stockholmarna om ursäkt för den skada de orsakat.

Lena Kling (FP) var med om att besluta om försäljningarna 2007.

– Det är alltid bra att sådant här lyfts. Men vid avknoppningarna hade vi rekommendationer att göra på det här sättet, säger hon.

Ångrar du beslutet?

– Man lär sig av saker, men ångra kan jag inte göra. När vi tog det beslutet tyckte jag att vi hade allt underlag vi behövde just då, och de rekommendationer vi behövde.

Jonas Eklund (MP) polisanmälde politikerna bakom utförsäljningen av fyra förskolor i Årsta och två hemtjänstenheter 2007.

De som varit mest drivande borde avgå.Jonas Eklund (MP)

Fakta

Så säger lagen

”Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år”.

Källa: Svensk

författningssamling