ANNONS

Nu startar utförsäljningarna av 2000 hyresrätter i Sollentunahem

Sollentunahem säljer ut 2 000 lägenheter. Thomas Axelsson, Hyresgästföreningen, är emot.
Sollentunahems lägenheter på Drabantstigen är några av de 538 som ska säljas ut i höst. Thomas Axelsson är emot utförsäljningarna.
Drabantstigen, Sollentuna, lägenheter säljs ut
Sollentunahems lägenheter på Drabantstigen är några av de 538 som ska säljas ut i höst.
Thomas Axelsson, ordförande, Hyresgästföreninegn Sollentuna
Thomas Axelsson, ordförande för Hyresgästföreningen i Sollentuna, är emot utförsäljningarna av Sollentunahems lägenheter.
Konsulten Svefa har fått i uppdrag att hjälpa Sollentuna kommun med försäljningen av 538 hyresrätter i Rotebro och Rotsunda – den första av tre planerade utförsälningsetapper. Prospekt tas fram i höst och försäljningen ska ske före årsskiftet.
På torsdag, den 26 september, håller Sollentunahem AB och Sollentuna Stadshus AB ett informationsmöte om utförsäljningen.
ANNONS

– Det är väldigt på tiden. Det är 35 månader sedan den politiska majoriteten gick ut med att man skulle sälja ut 2 000 av Sollentunahems hyresrätter till andra fastighetsbolag, och först nu får de som berörs av försäljningarna mer information, säger Thomas Axelsson, ordförande för Hyresgästföreningen i Sollentuna.

Det formella beslutet att sälja cirka 2 000 av Sollentunahems lägenheter togs av kommunfullmäktige i december 2016.

AB Sollentunahem har delats upp

AB Sollentunahem delades upp i en så kallad fission då moderbolaget Sollentuna Stadshus AB tog över ägandet av de fastigheter som ska säljas. Fastigheterna grupperades i tre bolag: Sollentunafastigheter 1 med 538 lägenheter i Rotebro och Rotsunda, Sollentunafastigheter 2 med 528 lägenheter i Tureberg och Häggvik, och Sollentunafastigheter 3 med 736 lägenheter i Edsberg.

Hyresgästföreningen var emot splittringen av Sollentunahem då man menade att den försvagade bolaget.

”Bättre låta företaget vara starkt”

– Ja, det var bad business för Sollentunahem. Hyresintäkterna minskade med 41 procent bara i fjol. Företaget dräneras på kapital och det är inte bra. I stället vore det bättre att låta bolaget vara starkt och bygga nya bostäder, säger Thomas Axelsson.

Just nya bostäder är det som majoriteten (M, L, KD och C) har angett som skäl till utförsäljningen då tanken är att den ska frigöra resurser för att bygga 1 500 nya kommunala hyresrätter, och även till investeringar i förskolor, skolor och omsorgsfastigheter.

– Men det är bara ett skäl de tar till. Sollentunahem kunde ha byggt bostäder ändå. Det var ett solitt bolag, säger Thomas Axelsson.

Oro för vilket företag som köper

En annan anledning till att Hyresgästföreningen vänder sig mot utförsäljningarna är en oro för vilka som tar över som hyresvärd.

– Vi vill bo i Sollentunahem. Ingen är intresserad av att få en ny hyresvärd. Vi får ju inte vara med och välja vilken det blir, det kanske blir privata rikskapitalister som köper.

ANNONS

Ambition att sälja till långsiktig aktör

Kommunen har dock förklarat att ”ambitionen är att sälja till aktörer som har en uttalad affärsidé att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter”. Meningen är att köparen också ska ”vara beredda att aktivt bidra till trygghets- och utvecklingsarbetet i bostadsområdena”.

– Det lät exakt likadant när man sålde ut fastigheter till Wallenstam för några år sedan. De skulle utveckla området, sedan gick det ett par år och så hämtade de hem vinsten och sålde till Hembla som har som affärsidé att tokrenovera och höja hyrorna kraftigt, säger Thomas Axelsson.

Infomöte i Rotebro på torsdag

De som bor i de 538 lägenheter i Rotebro och Rotsunda, som alltså utgör den första etappen av utförsäljningarna, har bjudits in till ett informationsmöte på Arena Rotebro i Rotebro Centrum klockan 17.30–19.00 på torsdag, den 26 september.

– Vi vet ingenting om innehållet på mötet, men vi från Hyresgästföreningen kommer att vara där, säger Thomas Axelsson.

Etapp två, med 228 lägenheter i Häggvik och 300 i Tureberg, planeras att säljas under 2021. Den tredje etappen, 736 lägenheter i Edsberg, ska säljas 2023.