Utgånget bekämpningsmedel sprids på golfbanan

Ogräs på golfbanan bekämpas med Starane 180.
Ogräs på golfbanan bekämpas med Starane 180.
Lidingö Golfklubb besprutar just nu sina områden med ogräsbekämpningsmedlet Starane 180. Medlet får använda trots att godkännandet för det har gått ut. Lidingöbon Paul Beijnes är orolig för effekterna på människor och naturlivet.

När Paul Beijnes var ute på söndagspromenaden med sina hundar och promenerade vid Lidingö Golfklubb såg han några varningsskyltar han inte sett förut. Golfbanan behandlas med Starane 180 som är ett växtskyddsmedel som bland annat används för ogräsbekämpning på till exempel slåtter- och betesvallar och på gräsmattor. Varningsskyltarna informerade om detta.

Då betesmark behandlas med Starane 180 får inte betesdjur vistas där förrän tidigast sju dagar efter behandling, står det på Kemikalieinspektionens hemsida.

När Paul Beijnes läste det här blev han riktigt orolig.

– Inte för att det går betesdjur på golfbanan men jag kan tänka mig alla människor som böjer sig framåt efter sin golfboll och kanske får det här medlet på fingrarna. Och jag som ofta har gått där med hundarna, det är klart att de fått i sig det när de går där med nosen i gräsmattan och de får det på tassarna, säger han.

Den 17 december 2015 beslutade Kemikalieinspektionen om återkallande av ogräsbekämpningsmedlet Starane 180 och den 31 december samma år trädde beslutet i kraft. Medlet är alltså inte längre godkänt. Enligt Susanna Karlsson, inspektör av bekämpningsmedel vid Kemikalieinspektionen, är det däremot vanligt att man ger tillåtelse att använda produkten ett tag till.

– I det här fallet är det registreringsinnehavaren som har beslutat sig för att inte fortsätta sälja medlet. Men vi ger i de flesta fall anstånd ytterligare en tid för användning även när godkännandet av produkten har utgått, säger hon.

Susanna Karlsson kan däremot förstå Paul Geijnes oro.

– Tittar man på klassificeringen så finns det vissa hälso- och miljörisker så jag förstår honom när han pratar om att han går där med sina hundar. Samtidigt är det en ganska diger utredning innan Kemikalieinspektionen godkänner en produkt. Vi godkänner inte utan att ha tittat noga på eventuella risker, säger hon.

Godkännandet för Starane 180 har alltså utgått. Däremot får medlet överlåtas av innehavare och andra fram till och med den 30 juni 2016. För den som redan innehar medlet – som Lidingö Golfklubb – är det dessutom tillåtet att bruka det ända fram till den 30 juni 2017.

Enligt Anders Green, klubbchef i Lidingö Golfklubb, är det precis vad man planerar att göra.

– Starane har använts av golfklubben till och från i några år nu. Det här preparatet använder man när man får ogräsproblem och det får vi inte alltid, så fort det inte behövs kommer vi inte längre att använda det. Vi kollar om det finns alternativ, säger han.

Paul Beijnes är ändå upprörd över den kemiska bekämpningen.

– Även om det är tillåtet tycker jag som privatperson att det är synnerligen olämpligt att använda det här medlet. Får inte djur vistas där så borde inte människor heller göra det. Jag skulle inte vilja vistas på en golfbana där de använder sådana här bekämpningsmedel.

Däremot tycker han att det är bra att det finns varningsskyltar uppsatta.

– Det är bra att man har skyltat med det här tydligt. Tidigare år har jag inte sett en enda skylt, då hade jag reagerat direkt. Och hade jag vetat det hade jag inte gått där, säger Paul Beijnes.

Men att golfklubben tidigare år skulle ha låtit bli att skylta om användningen av bekämpningsmedlet stämmer inte, enligt Anders Green.

– Varje gång vi har gjort det har vi satt upp varningsskyltar. Det är klart att vi vill informera omgivningen, säger Anders Green.

Fakta

Starane 180

Är ett växtskyddsmedel som används mot ”örtogräs i odlingar av stråsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvallar och slåttervallar samt på gräsmattor.”

Medlet godkändes första gången 1991 och förnyades senast den 1 januari 2012.

Godkännandet av medlet upphörde den 31 december 2015.

Redan inköpta produkter får däremot användas till och med den 30 juni 2017.

Betesdjur får inte vistas på behandlat område tidigare än sju dagar efter behandling.

Vall får tidigast skördas sju dagar efter behandling.

Källa: Kemikalieinspektionen

Liten risk för skada

Används Starane 180 på rätt sätt finns det ingen anledning till oro, enligt Emma Petersson, apotekare på Giftinformationscentralen.

– Vi bedömer inte att allmänheten utsätts för fara, säger hon.

När Starane 180 används som växtbekämpningsmedel späder man ut det med vatten innan användning, berättar Emma Petersson.

Det innebär att medlet inte är så pass koncentrerat att det kan orsaka att varken varken djur eller människor skulle bli förgiftade.

– Då man använder Starane inom lantbruket eller på en golfbana är det väldigt utspätt. Vi bedömer därför att det inte finns någon risk om man plockar upp en golfboll med händerna, säger Emma Petersson.

Inte heller för djur bör det finnas någon risk när produkten används på rätt sätt.

– Tittar man däremot på produkten som den är, i koncentrerad form så är det ju skillnad. Men risken för att allmänheten skulle komma i kontakt med koncentrerad produkt är dock minimal, säger Emma Petersson.