Min lokala hjälte

Utgrävningen är 18 fotbollsplaner stor

Depån kommer att ligga mellan Molnby och Lindholmens station.
Depån kommer att ligga mellan Molnby och Lindholmens station.
Ett område så stort som 18 fotbollsplaner grävs ut där SL:s nya depå i Molnby ska byggas.
En rik historia, med gammal folktro och århundraden av ett levande odlingslandskap kommer i dagen.

35 arkeologer är sysselsatta med utgrävningen på platsen där SL:s nya tågdepå ska byggår mellan Molnby och Lindholmens stationer.

Det är ett stort område som ska finkammas efter fornlämningar. En yta stor som 18 fotbollsplaner ska grävas ut.

Redan har många fynd gjorts.

– Vi har funnit exempel på vardagsmagi från flera årtusenden på just den här platsen, från bronsålder och fram till 1600-1700-talet, säger Åsa Berger, arkeolog och kommunikatör i projektet.

Bland annat har man hittat flera så kallade skålgropar, en sorts hällristning i form av en grop. De kallas även älvkvarnar. Dessa var en dal av folktron ända in på 1900-talet. Tanken var att till exempel sjukdomar kunde botas genom att man gjorde så offer i groparna, som att lägga ner ett mynt i dem eller smörja dem med fett.

Arkeologerna har också hittat husgrunder, gravar och rester av ett gammal odlingslandskap  från bronsåldern, ända fram till 16-1700-talet.

Tills nyligen var det aktuella området ett hjorthägn och mest skog. Men förr fanns här ett levande odlingslandskap med ett flertal gårdar öppna betesmarker och den lilla Molnbysjön. Den dikades ur och försvann, sannolikt någon gång på 1800-talet då många sjöar gick samma öde till mötes för att man ville ha mer odlingsmark.

Utgrävningen ska var klar i november. Då ska materialet tas om hand, analyseras och dokumenteras.