Uthamra får ny naturstig

Uthamrabor ska få lättare att komma ner till Vallentunasjön.
Uthamrabor ska få lättare att komma ner till Vallentunasjön.
Uthamraborna får ett nytt promenadstråk längs vattnet.

Vallentuna kommun satsar 150 000 kronor på ett litet promenadstråk och en tillfixad allmänning i området som ska få namnet ”Lilla strandparken”.

Syftet är att underlätta passagen ner till vattnet. Det är på en kommunägd fastighet i området som har flera anslutningar ner till vattnet som åtgärderna ska göras. Längst söder ut byggs en gångstig och kanske en trappa om det behövs. Vass ska rensas bort och ett bänkbord planeras vid strandkanten. En hammockbänk och samlingsplats med bord och bänkar planeras också inom projektet.

Fakta

Fler förslag på parkåtgärder i Vallentuna i år

– Underhållsbeskärning av träd i mittrefug på Banvägen i centrum samt träd bredvid om, på GC väg i centrum.

Uppbyggnadsbeskärning av träd i Prästgårdsparken.

– Utbyte av tre bänkbord i Björkby kyrkviken samt anläggning av en till grillplats.

– Inköp och montering av en parkbänk vid GC väg mellan ICA Brottbyhallen och Vadavägen samt plantering av ett nytt träd.