Uthyrningen upprör politiker

Tjänstemän i Huddinge kommun hyr villor förmånligt direkt av sin arbetsgivare. Hyrorna är långt under dem på ­andrahandsmarknaden.

Nu ska det utredas om hyrorna är rätt satta.

Huddinge kommun, det vill säga invånarna, äger 31 villor runt om i kommunen. Nio av dem hyrs ut till anställda hos kommunen, som har skrivit förstahandskontrakt på villorna direkt med Huddinge kommun. Om något går sönder står kommunen för det fastighetstekniska underhållet av tak, fasader samt el- och värmesystem.

Uppvärmning betalar hyresgästerna själva. Enligt Lokaltidningen Mitt i:s beräkningar, som bygger på uppvärmningskostnader på 20 000 kronor per år betalar fem av tjänstemännen då 6 000–8 000 kronor i månaden för sina villor.

De pengarna räcker inte långt på andrahandsmarknaden. På Blocket finns just nu tre Huddinge­villor på 100–160 kvadratmeter för uthyrning, för mellan 16 500–19 500 kronor i månaden.

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, har inte sett de aktuella hyresavtalen för kommunvillorna, men tycker att en del av hyrorna låter låga.

– Tittar man på Blocket ser man vad folk kan vara beredda att betala för en villa, då får man komma ihåg att det är i andrahand. I det här fallet handlar det om förstahandskontrakt och då borde hyran egentligen vara högre eftersom man där har större trygghet. Allmännyttan har som regel de lägsta hyrorna, då borde marknadshyrorna ligga högre. Men här tycks hyrorna i stället vara lägre, säger Hans Lind.

En kommun måste också bedöma om hyran är marknadsmässig när man hyr ut till sina anställda. Är den inte det ska hyresgästen förmånsbeskattas. Skatteverkets rättslige expert Yngve Gripple säger att man bör utgå från vad en privatperson är beredd att betala för en villa, med tanke på skick, läge, storlek och storlek på tomten.

Kommunens egna riktlinjer beskriver att man ska ta hänsyn till aktuell marknadshyresnivå när hyrorna sätts på de villor man hyr ut. Men hur man får vetskap om villornas existens kan man inte svara på.

– Det är mer än vad jag kan säga, hur de har fått veta det. Det finns en kölista men det har ju inte varit någon annonsering kring den listan, säger Helén Mårtensson, chef på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Det låter lite som att det gått från mun till mun?

– Jag känner inte igen det, men det är väl möjligt att det är så.

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) vill inte uttala sig om huruvida tjänstemännens hyror är rimliga, men säger att man nu har anlitat en extern värderingsman som ska gå igenom villornas värde.

Är ni politiker tillräckligt insatta i vad som händer i kommunen?

– Det beror på vad du menar, vi är inte insatta i alla detaljer, det kan vi inte vara, däremot måste vi se till att ha bra rutiner för att hitta saker som inte är bra.

Han anser dock att man har brustit i tilldelningen av villorna.

– De här frågorna gör mig ­jätteförbannad. Det är skatte­betalarnas tillgångar och det får inte finnas någon gräddfil bara för att man jobbar i kommunen, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

”Det är skattebetalarnas tillgångar och det får inte finnas någon gräddfil bara för att man jobbar i kommunen”, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).

foto: Carlos Montecinos