Utkiksberget får lekplats och boulebana

x
Området är avstängt under ombyggnadstiden.
Utkiksberget i Örby kommer att få en lekplats, bättre belysning och en grillplats. Nedanför berget har det byggts en boulebana som öppnar till våren.

Längtar du efter ljumma sommarkvällar med grill och boule? Det kan bli verklighet vid Utkiksberget i Örby.

Under våren genomförs en rad förbättringar på Utkiksberget. Grusplanen på berget byggs om till en lek- och aktivitetsplats med ny lekutrustning, bänkar, bord, grillplats och planteringar. Dessutom ska gångvägar, trappor och belysning förbättras. Arbetet inleds i mars och ska vara klart till hösten.

Nedanför berget vid Järnavägen har det under vintern anlagts en boulebana. Den kommer att förvaltas av Örby idrottssällskap och öppnar till våren.

Det här är en del av stadens gröna kompensation för att grönområden tas i anspråk när det byggs nya bostäder.