Utlovade tystare flygplan försenas

De nya tystare flygplan som skulle börja trafikera Bromma flygplats nästa år har försenats ytterligare.

Malmö Aviation vill inte vara första bolag att ta planen i bruk.

De tio nya flygplan som från början var tänkta att trafikera Bromma flygplats redan nu, har försenats ytterligare. Malmö Aviation vill inte vara första flygbolag att ta en helt ny flygplansmodell i bruk.

– Vi är ett litet bolag och det är en stor sak att vara först ut, säger Trygve Gjertsen, ägaren Braathens ansvarige för affären med tillverkaren Bombardier.

Planen ska enligt löftena vara avsevärt tystare och mer bränslesnåla än några som finns på marknaden i dag och kan i bästa fall levereras under 2016. Bombardier har dock drabbats av stora problem med utvecklingen, företaget är i ekonomisk kris, har sparkat flera personer i ledningen och avskedat 1 800 anställda.

Trygve Gjerstsen är dock övertygad om att planen så småningom kommer.

– Planen kommer att innebära en revolution på miljösidan. Det är inget konstigt att de stöter på utmaningar när de utvecklar en helt ny teknologi, säger han.

Bromma flygplats framtid ifrågasätts. Har fördröjningen av affären något med osäkerheten om flygplatsens framtid att göra?

– Nej, vi avvaktar politikernas beslut och ser hur det går. Vår tro är ändå att flygplatsen kommer att finnas kvar ett tag. Vi planerar inte för något annat.

Lokaltidningen Mitt i har utan framgång sökt Bombardiers flygplansavdelning.

Planen kommer att innebära en revolution på miljösidan.