Utlovar VÄrdighet för äldre

Vallentuna Vallentuna, Danderyd, Täby och Österåker kommer under året att införa en så kallad värdighetsgaranti i äldrevården.

Kommunerna har sökt och fått bidrag för arbetet som kommer att göras i samarbete med FoU ­Seniorium, ett regionalt centrum som ägs av fem kommuner och Stockholms läns landsting.

Bakgrunden är en bestämmelse i socialtjänst­lagen från 2011 som fokuserar på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.