”Det går utmärkt att förtäta i villaområden”

Flygarevägen i Häggvik är en av de platser där det förtätas med flerbostadshus.
Flygarevägen i Häggvik är en av de platser där det förtätas med flerbostadshus.
Förtätning i villaområden väcker ofta känslor.
Men långt ifrån alla är negativa.
Mitt i Sollentuna har pratat med Villaägarnas riksförbund, en professor i stadsplanering och en positiv granne i Häggvik.

Förra veckan berättade Mitt i Sollentuna att det planeras för 166 bostäder på villatomter i Sollentuna – bland annat på Flygarevägen i Häggvik.

Frågan har väckt starka känslor. Många läsare som har hört av sig till Mitt i är oroliga för utvecklingen och vill att villakvarteren ska bevaras.

Men bland grannarna till de planerade förtätningarna finns även de som välkomnar utvecklingen.

”Det blir ett lyft för området när man bygger nytt”

Erik Lif, granne

– Det blir ett lyft för området när man bygger nytt, snyggt och påkostat. Dessutom blir det en bättre mix i området när fler yngre människor har möjlighet att flytta in, och att bromsa den utvecklingen vore tråkigt, säger Erik Lif som bor på Flygarevägen i Häggvik – mitt emot ett pågående bygge där åtta parhus och fyra lägenheter byggs på två gamla villatomter.

Han ser också en större blandning av upplåtelseformer som en möjlighet att möta fler människors krav och önskemål.

– Alla kanske inte vill ha en stor trädgård att sköta om, och att bo i bostadsrätt är ett sätt att dela på skötsel och underhåll. Jag tror att det finns många som tycker att villakvarteren är attraktiva områden, men vill ha ett mer bekvämt boende, säger han.

Även Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH, ser positivt på att det byggs fler bostäder i befintliga villaområden.

– Det går utmärkt att förtäta i villaområden. Vi står inför en jättelik bostadsutmaning, och det finns ingen logik i att villaområden skulle vara undantagna från att bidra till detta, säger Göran Cars.

”Det finns ingen logik i att villaområden skulle vara undantagna från att bidra”

Göran Cars, KTH

Det viktiga, menar Göran Cars, är att det görs med respekt för området, så det inte förlorar karaktären. Och görs det med respekt blir resultatet ofta bra när den värsta stormen lagt sig.

– En tydlig tendens, som är densamma i hela landet, är att det alltid uppstår protester. De kan vara både rationellt och orationellt motiverade, och ju mer resursstarka grannarna är, desto mer negativa är de. Men i efterhand tycker de flesta att det är kul med nya grannar och bättre underlag för butiker och bussförbindelser, säger Göran Cars.

 

Även intresseorganisationen Villaägarna, med huvudkontor i Rotsunda, ser stor potential till förtätning i villaområden. I en debattartikel från februari 2017 refererade deras samhällspolitiska chef Jakob Eliasson till arkitektfirman KOD:s vision om att bygga 500 000 nya bostäder i Sveriges villastäder.

– Småhusområden beskrivs ofta som en del av problemet när man diskuterar bostadsbristen, men det behöver inre vara så, säger han till Mitt i Sollentuna.

Jakob Eliasson har dock ett annat perspektiv på hur det ska ske. Istället för att låta byggbolag köpa upp tomter är det bättre att låta villaägarna själva stå för utvecklingen i sitt område.

–  Det är min övertygelse att den som redan bor där känner till tomten och området så bra att han eller hon kan fatta ett bättre beslut om hur man ska bygga ut, än den som aldrig varit där, säger Jakob Eliasson.

”En långsam förändring, där varje steg tas med större omsorg, blir ofta mycket mer lyckad än en snabb”

Jakob Eliasson, Villaägarna

 

Om villkoren att hyra ut hela eller delar av sin privatbostad blir bättre, är det sannolikt att fler bygger om i syfte att hyra ut, menar Jakob Eliasson.

– Fler mindre bostäder kan också ge en viss demografisk spridning i området. Det kan öppna för både varaktigt generationsboende och tillfälliga studentboenden.

En annan fördel är att det kan skapa en buffert av tillgängliga bostäder, eftersom en villaägare som hyr ut ett attefallare inte har samma krav på hundraprocentig beläggning som en professionell hyresvärd med vinstmaximering som huvudsyfte, menar Jakob Eliasson.

Han tar upp två åtgärder som skulle stimulera den utvecklingen: mer förmånliga skatteregler efter norsk modell, där villaägare får hyra ut halva bostadsytan skattefritt, och kommunala insatser i form av nya, mer generösa detaljplaner.

– Jag inser att det skulle vara en svår politisk uppgift att lägga fram en visionär detaljplan i ett befintligt område, men om man söker en balans mellan ekonomiska marknadskrafter och villaägares inflytande över sitt eget område är det att föredra, säger Jakob Eliasson.

Han tror också att en mer småskalig exploatering, i låg takt, som utgår från fastighetsägare som själva bor i området, har större möjligheter att få en bred acceptans.

– Jag är beredd att dra en lans för konservatismen här; en långsam förändring, där varje steg tas med större omsorg, blir ofta mycket mer lyckad än en snabb, säger han.