SL vill utöka depån i Älvsjö

pendel
SL vill utöka depån vid Älvsjö station.
SL vill bygga ut depån i Älvsjö med godsmottagning, personalrum och miljöstation. För det krävs att SL får tillgång till mer av stadens mark.
Den 7 mars ska exploateringsnämnden ta ställning till affären.

SL vill bygga ut depån i Älvsjö med godsmottagning, personalrum och miljöstation. Bolaget vill köpa mer mark kring Varuvägen i Älvsjö av Stockholms stad. I detaljplanen är området redan planlagt som trafikområde. Affären kostar 11,2 miljoner för SL.

Exploateringsområdet, som har utrett ärendet föreslår att exploateringsnämnden godkänner försäljningen på sitt möte den 7 mars.

Framöver vill SL bygga ut depån ytterligare, med bland annat fler uppställningsspår, men det kommer att utredas senare.