”Utöka reservatet på Golfängarna”

Golfängarna.
Golfängarna.
Bör Golfängarnas reservat utvidgas? Frågan får nu nytt liv.

För ett år sedan inrättades det 26 hektar stora Lötsjön-Golfängarnas naturreservat.

Redan då höjdes röster om att utöka reservatets storlek till att omfatta även grönytan mellan fastigheten Gullvivan och Sjövägen samt i söder hela grönytan upp till Ateljévägen. Vänsterpartiet drev frågan som röstades ned i fullmäktige.

Men nu skakar man återigen liv i frågan. I en motion, där Vänsterpartiet återlanserar förslaget, skriver man att flera andra partier som röstade emot en utökning 2017, nu har ändrat sig och vill ha ett större reservat. ”Det verkar helt enkelt nu finnas en politisk majoritet för en utökning av naturreservatet”, skriver Vänsterpartiet.