Utökad rätt för äldre att bo ihop

JÄRFÄLLA Socialnämnden har beslutat att införa parboendegaranti i kommunen.

Garantin ska garantera att äldre människor som levt tillsammans och sammanbott ska få fortsätta göra detta även när den enes behov kräver boende i särskild boendeform.

Riksdagen antog i september en lag om detta som trädde i kraft den 1 november. Vid sitt sammanträde i november beslutade socialnämnden i Järfälla att införa garantin i kommunen.