Utförare varnar för ökad stress i hemtjänsten

Genrebild rullator
Hemtjänstföretagen fruktar att det nya systemet ska innebära ökad stress.
Täby kommun ändrar ersättningsreglerna till hemtjänsten. Enligt hemtjänstföretagen kommer det innebära ökad stress och mindre tid med de gamla.
– Vi är väldigt oroliga för att våra kunder kommer att uppleva en försämring, säger Marita Eerola, vd på hemtjänstföretaget Vårdstyrkan AB.

Täby kommun ändrar ersättningssystemet för hemtjänsten. Istället för att som tidigare baseras på tid ska det baseras på insatser.

De äldre ska beviljas ett visst antal insatser, till exempel hjälp med att slänga soppåsar, ordna med måltider etc. Hemtjänstföretagen som utför arbetet får sedan betalt per insats, hur lång tid de lägger på dem är upp till dem själva.

Enligt kommunen beror ändringen på att den tidsrapportering som nu görs manuellt är för tidskrävande. Med det nya systemet ska det ske digitalt. Dessutom menar man att för mycket tid ägnas åt att diskutera beviljad tid. Genom att istället bevilja insatser hoppas man frigöra den tiden.

Från kommunens håll menar man att det inte är en besparing, men den det håller inte Täbys hemtjänstföretag med om. De är oroade över förändringen. Under tisdagen samlades flera av dem till ett krismöte.

– Vi kunde konstatera att vi är eniga. Vi har fått samma resultat när vi räknat på hur vi skulle gå runt och vi är oroliga, säger Marita Eerola.

Företagen menar att det nya systemet kommer att minska deras inkomster kraftigt. De siffror de kommit fram till är att det blir ett tapp på mellan 20 och 40 procent.

För att kunna gå runt och betala personalens löner kommer de att behöva pressa ned den tid de lägger på en insats till ett minimum.

– Vi är rädda för att medarbetare ska behöva springa in och ut till de äldre för att få det att gå runt. Att ta hand om de gamla är ett hedersuppdrag, men vi kan inte göra det om vi inte har råd att betala våra anställda avtalsenliga löner, säger Marita Eerola.

Marie Tid, chef för äldreomsorgen i Täby, har inte velat svara när Mitt i Täby ringer. Men i ett mejl skriver hon att det inte kommer att innebära någon ändring i kommunens kostnader.

– Modellen ska vara kostnadsneutral. Just nu pågår arbete med att säkerställa att ersättningsnivån för varje insats blir rätt vilket vi inte har kunnat göra innan alla hemtjänstärenden har varit övermigrerade i det nya systemet. Det arbetet kommer att pågå tills vi ser att den totala kostnaden för hemtjänsten i kommunen förblir på samma nivå som föregående månader, skriver hon.

Ser ni ingen risk att det kan leda till ökad stress i hemtjänsten, då utförarna försöker genomföra insatser på kortast möjliga tid för att minska lönekostnader?

– Eftersom modellen inte innebär någon besparing, ska det vara samma förutsättningar för hemtjänstens personal som det har varit tidigare. Vi har fullt förtroende för de utförare vi har avtal med och litar på att de är angelägna om att leverera god omsorg till sina kunder. Vi kommer även följa upp utfallet genom det nya digitala återrapporteringssystemet.

Från utövarnas sida hoppas man att kommunen tänker om.

– Vi hoppas att de lyssnar på våra synpunkter och ser över systemet. Vi vill göra det här tillsammans med kommunen, vi behöver dem och de behöver oss, säger Marita Eerola.