Utredde aldrig mobbning

VÄRMDÖ Efter en anmälan av kränkande behandling av en elev har Skolinspektionen granskat skolan i Värmdö kommun. Enligt utredningen ska skolan sedan oktober ha känt till att en elev känt sig kränkt av en annan elev. Skolan har dock inte utrett vad som egentligen hänt, utan gått på en egen, initial bedömning att det inte varit fråga om en kränkande behandling. Detta strider mot skolpersonalens skyldighet att skyndsamt utreda uppgivna kränkningar. Nu måste skolan säkerställa att kränkningar utreds snabbt. Åtgärderna ska redovisas till Skolinspektionen senast den 7 maj.