JO lägger ner anmälan om flickas död

Hökarängen, mord på afghansk ung kvinna i maj 2016
Flickans kropp hittats i skogen nära Hauptvägen i Hökarängen.
Det finns inget som tyder på att myndigheterna gjort något fel. Det skriver JO om anmälan rörande den mördade 16-åriga flickan i Hökarängen.

I maj hittades en ensamkommande 16-årig flicka mördad i skogen i Hökarängen. I höstas gjordes en JO-anmälan mot flera myndigheter för deras arbete med flickan. Enligt anmälan var hon gift i ett barnäktenskap med en äldre man – samma man som polisen misstänker för mordet. Det ska, enligt anmälan, ha funnits en tydlig hotbild mot henne.

Nationella kompetensteamet, som arbetar mot hedersförtryck, ville att JO främst skulle utreda Migrationsverket och socialtjänsten – men också flickans gode man och polisen.

Efter att ha granskat handlingar från socialtjänsten har JO nu beslutat att inte gå vidare med anmälan.

”De granskade handlingarna innehåller inte någon uppgift om att socialtjänsten hade någon närmare kännedom om barnets äktenskap eller att socialtjänsten av den anledningen behövde ingripa till barnets skydd eller stöd.”, skriver JO. Inte heller de andra myndigheterna kommer att utredas.

Den här flickan hittades nergrävd. Vi måste göra allt som står i vår makt för att det inte ska hända igen.

Juno Blom, utvecklingssamordnare på Nationella kompetensteamet, tycker ändå inte att frågan är slutdebatterad.

– Det här är ett ärende som inte kan släppa mig. Det handlar inte om att vi ska hitta syndabockar utan om att vi inom myndigheter behöver dra lärdom av det som hänt.

– Det kommer allt fler personer hit som ingår i barnäktenskap, som är sårbara och som löper ökad risk att utsättas för våld. Den här flickan hittades nergrävd. Vi måste göra allt som står i vår makt för att det inte ska hända igen.

Den misstänkte mördaren är häktad i sin frånvaro. Polisen tror att han befinner sig utomlands. Läs mer om mordet här.