Utreder – linbana till Henriksdal

Linbanan skulle bli omkring 500 meter lång och resan mellan Henriksdal och Sickla skulle ta cirka två minuter.
Linbanan skulle bli omkring 500 meter lång och resan mellan Henriksdal och Sickla skulle ta cirka två minuter.
Cirka 1 900 resenärer per timme skulle kunna åka med linbanan.
Cirka 1 900 resenärer per timme skulle kunna åka med linbanan.
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos
Fotoshop: Sollentuna kommun
Fotoshop: Sollentuna kommun
Hjördis Andersson, 66 år, Henriksdal: Det vore bra med en linbana. Men i dag har vi en bra trappa ner till det området. Jag går mycket och jag skulle fortsätta gå istället för att ta linbana. Men det är nog bra för äldre som har svårt att gå.
Hjördis Andersson, 66 år, Henriksdal: Det vore bra med en linbana. Men i dag har vi en bra trappa ner till det området. Jag går mycket och jag skulle fortsätta gå istället för att ta linbana. Men det är nog bra för äldre som har svårt att gå.
Salem Suwareh, 23 år, Henriksdal: Jag brukar gå, det är bra motion. När jag ska handla eller ta mig till gymmet brukar jag också gå. Jag skulle fortsätta att promenera även om de bygger en linbana, jag gillar att gå.
Salem Suwareh, 23 år, Henriksdal: Jag brukar gå, det är bra motion. När jag ska handla eller ta mig till gymmet brukar jag också gå. Jag skulle fortsätta att promenera även om de bygger en linbana, jag gillar att gå.
André Björling, 27 år, Henriksdal: Det vore bra, det skulle vara ett smidigt sätt att komma ner. I dag åker jag buss eller går, bussarna går så ofta att det fungerar bra.
André Björling, 27 år, Henriksdal: Det vore bra, det skulle vara ett smidigt sätt att komma ner. I dag åker jag buss eller går, bussarna går så ofta att det fungerar bra.
Frida Linnerborg, 23 år, Henriksdal: Det skulle vara lättare att ta sig ner och handla. I dag brukar jag promenera, det brukar ta tio eller femton minuter.
Frida Linnerborg, 23 år, Henriksdal: Det skulle vara lättare att ta sig ner och handla. I dag brukar jag promenera, det brukar ta tio eller femton minuter.
Linbana mellan Henriksdal och Sickla?

I dagarna ska en utredning ge svar på om det ens är möjligt.

Enligt projektchefen i Nacka kommun finns både för- och nackdelar med linbana som kollektivfärdmedel.

Linbana som eventuellt alternativt färdmedel för den som behöver ta sig mellan Henriksdal och Sickla?

En utopi?

Kanske.

Men Nacka kommun utreder nu möjligheten.

Linbanor finns enligt Petra Carlenarson, projektchef i Nacka kommun, på flera håll i världen.

Nacka hämtar även inspiration från hemmaplan, som Sollentuna och Göteborg, två kommuner som enligt Petra Carlenarson kommit långt i planeringen för linbana.

Blir den verklighet skulle resenärerna färdas i gondoler angjorda vid kablar, i sin tur är angjorda vid stolpar utplacerade i terrängen där linbanan skulle glida fram.

– Den skulle gå uppe i luften, precis som en skidlift, säger Petra Carlenarson

Idén om linbana i Nacka kom upp tidigare i vintras, i samband med planerandet av nya bostäder i Henriksdal och Sickla.

Kommunen vill enligt Petra Carlenarson skapa en så god kommunikationskoppling som möjligt mellan de här områdena.

– Det är en besvärlig topografi. Även om Henriksdals och Sickla ligger nära varandra är det svårtillgängligt, säger Petra Carlenarson.

– Sen tittar vi på en massa olika kopplingar mellan de här två områdena, som gång och cykelväg.

En utgångspunkt kommunen har när det gäller linbana är att linbanan skulle kopplas samman med den framtida tunnelbanan. I södra änden skulle linbanan få slutstation där tunnelbanan kommer att ha stationer, antingen i Sickla eller i Järla.

Kommunen har än så länge lagt ut på en konsult att utreda hur en linbana skulle kunna byggas i området.

– Nu tittar vi på möjligheten, men vi vet inte om vi går vidare. Det finns ingen formella politisk förankring, det ligger längre fram i tiden, säger Petra Carlenarson.

Det finns enligt Petra Carlenarson både för- och nackdelar med linbana.

– Fördelen generellt är att det är energieffektivt, säger Petra Carlenarson.

Linbanan skulle drivas med elmotor och därmed vara förhållandevis tyst. Och den skulle enligt Carlenarson inte kräva så mycket plats och inte heller vara dyr att bygga

Men det finns nackdelar:

– Om det blir få resenärer blir det ändå samma kostnad.

Även underhållet av och säkerheten kring linbanan kräver stora resurser. Likaså är det en nackdel att det inte går att anpassa en linbana efter ändrade förutsättningar i övriga samhällsutvecklingen, som nya resandeströmmar, nya bostadsområden etcetera.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, skriver i ett mejl till Mitt i Nacka:

”Jag tycker så klart att det är en intressant idé, annars skulle vi ju inte utreda frågan. Det skulle förbättra för de boende i Henriksdal och göra att de lättare kommer till en bra knutpunkt för kollektivtrafiken, Sickla station, där det finns bussar, Saltsjöbanan, tvärbanan och så småningom också tunnelbana.”

Mats Gerdau skriver vidare:

”Sen får utredningen visa hur realistisk idén är, vad det skulle kosta och vilka som kan vara med och finansiera det i så fall. Jag har inte sett något om det än.”

I dagarna ska konsultutredningen presenteras. Därefter ska kommunen prata internt om man väljer att gå vidare med linbaneplanerna eller inte.

Tror du att linbanan blir av?

– Jag kan inte säga nåt om det, nu tittar vi på alla olika alternativ, säger Petra Carlenarson.