Ny utredning om Görvälns strandpromenad

En utredning ska titta på om strandpromenaden kan gå hela vägen fram till Görvälns slott.
En utredning ska titta på om strandpromenaden kan gå hela vägen fram till Görvälns slott.
Strandpromenaden från Kallhäll till Görväln kan komma att förlängas ytterligare och också göras mer tillgänglig. Men hur? Ärendet ligger nu hos kommundirektören som fått i uppdrag att utreda möjligheterna.

I en motion till kommunfullmäktige den 19 mars föreslog Vänsterpartiet att strandpromenaden från Kallhäll till Gärveln bör förlängas.

Kommunfullmäktige avslog motionen, delvis på grund av en oro för att fler ingrepp skulle kunna påverka naturvärdena negativt och också strida mot reservatsföreskrifter. Däremot menar man att det finns stora värden i att så många som möjligt har tillgång till området.

Vi vill göra Järfälla tillgängligt för alla

Bo Leinerdal (V)

Ärendet ska utredas närmare och ett nytt förslag ska lämnas till kommunstyrelsen för beslut innan året är slut. I förslaget ska man bland annat titta på hur strandpromenaden kan tillgängliggöras för fler.

Avbrott

I dagsläget avbryts den nyanlagda promenaden bland annat av en privat tomt. För att ta sig runt krävs att du går via branta backar och smala stigar vilket Vänsterpartiets gruppledare, Bo Leinerdal, menar inte är okej.

– Det här är viktigt för att vi vill göra Järfälla tillgängligt för alla. Och att den vackra strandpromenaden ska bli tillgänglig i en helhet, för alla, säger han.

Kan tänka sig en gångbro

Bo Leinerdal är nöjd över att ett nytt förslag ska tas fram, och menar att han ser flera tänkbara lösningar.

– Man kanske kan tänka sig någon väl fungerande och avvägd bro över viken. En gångbro så att säga, som gör att man inte går in på stranden utan ut i vattnet, säger han.