Utredning om radhusbrand nedlagd

Den 18 januari spred sig en kraftig radhusbrand bland hus i Vårberg.
Den 18 januari spred sig en kraftig radhusbrand bland hus i Vårberg.
I januari brann en radhuslänga på Duvholmsgränd i Vårberg, vilket ledde till kraftiga brand och vattenskador på en hel radhuslänga. Nu är utredningen nedlagd.

Utredningen visar som man trodde från början att branden började i ett förråd i ett av radhusen. Men efter noggranna undersökningar av brandplatsen har det inte gått att finna något som tyder på att den skulle ha varit anlagd. Den tekniska undersökningen har inte visat på att branden skulle ha satts igång av någon vätska. I sammanfattningen konstateras att ingen säker brandorsak har kunnat fastställas men man utesluter inte att el kan vara orsaken till att det börjat brinna.

– Om det är så att det har brunnit loss i en elledning så är det ingen som kan sägas vara vållande till det eller oaktsam, säger Erika Frisell utredare på polisen i Skärholmen.

Brandutredningen är nu nedlagd.