Utredning ska stoppa stadens skenande notor

Nationalmuseum blev betydligt dyrare än planerat, precis som många andra projekt i stan.
Nationalmuseum blev betydligt dyrare än planerat, precis som många andra projekt i stan.
Renoveringen av Natonalmuseum spräckte budgeten med 100 miljoner och blev dyrast i stan. Nu vill staden göra upp med glädjekalkylerna, en gång för alla.
Men det innebär inte att renoveringarna blir billigare i framtiden.

Stadens ökade renoveringskostnader har diskuterats flitigt den senaste tiden. Nationalmuseum, Liljevalchs och Medborgarhuset är alla exempel på renoveringsprojekt där stadens kostnader skenat iväg, något som Mitt i rapporterat om tidigare.

Extern utredning

Renoveringen av Östermalms saluhall som skulle ha kostat skattebetalarna 585 miljoner är nu uppe i en knapp miljard. Stadsbiblioteket kan bli beroende av privata donatorer och upprustningen av Nationalmuseum landade på svindlande 1,2 miljarder

Nu lovar det nya bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) bättring. Med hjälp av en extern utredning vill han få bättre pli på fastighetsnämnden och större kontroll på utgifterna.

– Det kan finnas godtagbara anledningar till att ett projekt fördyras men det ska inte vara normaltillstånd att den första beräkningen inte hålls. Vi måste se till att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt, säger han.

”Måste åtgärdas”

Enligt Dennis Wedin handlar det om en genomlysning av nämndens arbetssätt. Exakt vad genomlysningen ska mynna ut i är inte klart.

– Vi vill intensifiera arbetet och skicka signaler om att detta måste åtgärdas. En extern genomlysning kan identifiera vad som gjorts fel och vad som kan göras annorlunda.

Behöver inte bli billigare

Men det innebär inte nödvändigtvis att projekten kommer att bli billigare i framtiden, eller att staden kommer att strama åt budgeten för renoveringar.

– Nej, vi ser ett stort investeringsbehov framåt, framförallt när det gäller idrottsanläggningar. Det här handlar om att få bättre kontroll på kalkylerna.