ANNONS

utredning tar för lång tid

ANNONS

Farsta Enligt en lex Sarah-rapport är handläggningstiden på barn- och ungdomsenheten i Farsta för lång. Utredningar blir i vissa fall liggande mellan två till fem veckor för att det inte finns någon handläggare som kan ta dem, enligt rapporten. Det i sin tur leder till att föräldrar och barn får vänta för länge på det stöd de har rätt till.

De åtgärder som enheten har vidtagit är att se till att allvarliga och skyndsamma fall ges direkt till en handläggare.

Enheten har också förstärkt i ungdomsgruppen genom att anlita en konsult, men förstärkningen anses inte vara tillräcklig enligt rapporten.