Vill ha utredning om hot och våld på akuten

Akuten på Södersjukhuset ska låsas på grund av att säkerheten för patienter och personal inte kan garanteras.
Akuten på Södersjukhuset ska låsas på grund av att säkerheten för patienter och personal inte kan garanteras.
Marie Ljungberg Schött (M) sjukvårdslandstingsråd har nu bett om en kartläggning för att ta reda på hur stort problemet är med hot och våld på akutmottagningarna.
Marie Ljungberg Schött (M) sjukvårdslandstingsråd har nu bett om en kartläggning för att ta reda på hur stort problemet är med hot och våld på akutmottagningarna.
Nu kräver sjuvårdslandstingsrådet en utredning för att kartlägga hur stort problemet med våld och hot är på akutsjukhusen. Detta efter att SÖS valt att låsa dörrarna till akutmottagningen.

Södersjukhuset har valt att låsa dörrarna till akuten efter hot om våld, vilket Mitt i rapporterade om tidigare i veckan.

Nu reagerar sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M).

– Så här kan vi inte ha det. Jag tycker att det är väldigt allvarligt om man inte kan känna sig trygg på akuten, både som personal och som patient.

Hon har nu bett förvaltningen att kartlägga hur stort problemet är och titta på hur det ser ut på de andra akutmottagningarna i länet.

Vad tycker du om låsta dörrar till akuten?

– Det är beklagligt, det är inte rimligt att gå till jobbet och vara rädd. Men om det är den åtgärd sjukhuset anser behövs och som krävs för att det ska blir säkert, tycker jag att det ska få vara så.

Hur ser du på om dörrarna låses på lång sikt?

– På lång sikt kan vi inte ha ett samhälle där sjukvårdspersonal inte kan arbeta på grund av hot och våld. Det behövs tydligare lagstiftning och hårdare straff för de som hindrar sjukvårdspersonal.

Hur länge dörrarna kommer att vara låsa på akuten på SÖS är inte klart.