Han vill sätta stopp för inbrotten

Inbrotten ökar i Västerort.
Anders Göranzon, Vällingbypolisen, vill se att utredningar om bostadsinbrott samordnas.
Bostadsinbrotten ökar i Västerort, och regeringen har föreslagit en rad åtgärder för att bekämpa utländska stöldligor.
Men fortfarande är det få som döms.
– Det måste ske en samordning på utredningsnivå, säger Anders Göranzon, poliskommissarie på Vällingbypolisen.

Bostadsinbrotten har ökat dramatiskt i Västerort: Från 355 stycken under 2016 till 630 stycken under 2017, enligt polisens siffror. I Hässelby-Vällingby är ökningen under den här perioden på 77,5 procent. I Bromma ökade antalet inbrott från 381 till 495 under samma period.

– Inbrottsfenomenet i dag är en organiserad kriminalitet, säger Anders Göranzon.

Ökningen är stor i nästan hela Stockholmsområdet, till skillnad från resten av Sverige där inbrotten har minskat. Under 2017 anmäldes det 4282 bostadsinbrott i region nord, där Hässelby-Vällingby och Bromma ingår.

Andelen uppklarade brott är långt mindre.

– Bara 69 stycken av dem resulterade i en förundersökning som gick till åklagare, säger Anders Göranzon.

Inbrottsfenomenet i dag är en organiserad kriminalitet

Anders Göranzon, Vällingbypolisen

Bostadsinbrott rubriceras som stöld, och det gör att det inte alltid upprättas en förundersökning. I brist på resurser måste polisen helt enkelt prioritera grövre brott där det finns, eller går att hitta, en misstänkt; frihetsberövanden och grövre brottslighet prioriteras framför stölder. Brott där en människa har blivit fysiskt lidande prioriteras också.

Samordning behövs

En annan anledning är att ligorna som ligger bakom inbrotten, både inhemska ligor och inresta från framförallt öststaterna, är mobila och inte håller sig inte till ett specifikt lokalpolisområde; de begår samma typ av brott i hela länet. Därmed blir det svårt att få hela bilden i lokalpolisområdet. Utredningarna behöver samordnas. 

– Svårigheten i dag är att ingen har det övergripande ansvaret, säger Göranzon.

Och eftersom inbrottstjuvarna förflyttar sig över stora områden ser han ett behov av att alla utredningar samlas på ett bord, i stället för att ligga hos respektive lokalpolisområde.

– De som begår inbrotten här i Västerort är samma människor som begår inbrott i Farsta, säger Anders Göranzon.

Regionalt problem

Anders Göranzon utarbetar just nu en rad förslag för hur polisen kan arbeta mot bostadsinbrotten. Han ser bland annat ett behov av en övergripande organisation att rapportera till, där alla inbrott samlas.

– Det är svårt att utreda det här lokalt eftersom problemet är regionalt, säger Anders Göranzon.

I förlängningen skulle också bättre samordning och fördelning av resurser underlätta samarbetet med andra myndigheter, till exempel Tullverket.

– Det här behöver samordnas under ett tak. Vi måste ta ett helhetsgrepp på det här, säger Anders Göranzon.