Utredningar hos socialen blev liggande

Ett 30-tal utredningar av barn och ungdomar som misstänks fara illa blev liggande för länge hos socialtjänsten i Enskede-Årsta-Vantör. Det var ungefär en månad sedan som det uppdagades att den lagstadgade tiden på fyra månader som en utredning får ta hade överskridits. Och det rörde sig om flera månader över tiden.

En granskning som stadsdelsförvaltningen nu har gjort visar att det berodde på att det saknades ett signalsystem som larmade när utredningstiden höll på att gå ut.

– Det handlar inte om personalen, de gör ett jättebra jobb, utan det är en fråga om styrning och ledning. Det man kan fundera på är varför vi inte fick reda på det, hur många det rörde sig om och varför det inte lyftes in i ledningen, säger stadsdelsdirektören Leif Sjöholm.

Han berättar att han själv fått rycka in och hjälpa till i tre utredningsärenden, och säger att det är ”fullständigt oacceptabelt”. Samtidigt poängterar han att socialtjänsten har haft kontakt med de berörda under tiden som utredningarna blev liggande – de lämnades inte vind för våg.

– Jag kommer aldrig att acceptera att barn och unga far illa. Nu lyfter vi in de ansvariga för barn- och ungdom direkt i ledningsgruppen så att vi får en tätare kontakt. Och vi kommer att bygga upp ett kontrollsystem.

Antalet chefer på individ- och familjeomsorgen utökas från och med årsskiftet från en till två – en med ansvar för barn- och ungdom och en för vuxna. För att klara av att slutföra ärendena innan årsskiftet tar förvaltningen in extra hjälp och nästa år flyttas sex miljoner kronor över från andra verksamheter för att klara placeringarna.

Nu kommer vi att bygga upp ett kontrollsystem.leif sjöholm stadsdelsdirektör