ANNONS

Rimfrost har sinkat utredningen om muthärvan i kommunhuset

Upplands-Bro kommun Kungsängen station centrum kulturhus
Mitt i har tidigare kunnat berätta att muthärvan är koncentrerad till tekniska nämndens verksamhet.
Arbetet med att reda ut ett misstänkt mutbrott i kommunen pågår fortfarande. Rimfrost – polisens arbete mot våldsamma gäng - har dock försenat utredningen.
ANNONS

Det var i slutet av september förra året som riksenheten mot korruption inledde en förundersökning om mutbrott till följd av den polisanmälan Upplands-Bro kommun gjorde tidigare samma månad.

– Jag har inlett förundersökning avseende tagande av muta, sen kan jag inte säga så mycket mer än så, sa Staffan Edlund, förundersökningsledare vid Riksenheten mot korruption.

Samtliga tre tjänstemän köptes ut

I samband med att polisanmälan gjordes meddelade kommunen att tre tjänstemän stängts av från arbetsplatsen och att kommunledningen även valt att polisanmälan samtliga tre för oegentligheter mot LOU, Lagen om offentlig upphandling.

 

Mitt i har senare också kunnat avslöja att samtliga tre tjänstemän köpts ut från sina tjänster på kommunen.

Bakgrunden till kommunledningens agerande gentemot de tre tjänstemännen var den genomlysning som gjordes av ett antal upphandlingar.

Förundersökningen pågår alltjämt

Den del av polisens organisation som fick ärendet på sitt bord är antikorruptionsgruppen vid polisens nationella operativa avdelning (NOA).

– Sammanfattningsvis kan jag säga att det är en pågående förundersökning och vi har personal som jobbar i ärendet och det rör sig framåt, säger gruppchefen Andreas Pallinder till Mitt i på fredagen.

Vad innebär att det rör sig framåt?

ANNONS

– Det rör sig framåt i den mening att vi jobbar i ärendet. Vi jobbar utifrån det direktiv vi får från åklagaren Nicklas Englund.

Har ni några misstänkta?

– Det kan jag inte gå in på.

Vi har uppgifter som säger att ni har varit på plats i kommunhuset och genomfört förhör, kan du bekräfta detta?

– Så kan det vara absolut. Det är helt normalt att vi åker ut och pratar med människor, sen om det är förhör eller inte, det kan jag inte uttala mig om.

Andreas Pallinder beskriver det som att utredningen fortfarande befinner sig i ett inledningsskede där gruppen begär in handlingar och samlar information att delge åklagaren i målet.

Operation Rimfrost har påverkat utredningen i Upplands-Bro

Operation Rimfrost  är polisens arbete mot våldsamma gäng har pågått sedan november 2019. Enligt Andreas Pallinder har detta arbete tills viss mån gått ut över utredningen i Upplands-Bro.

– Rimfrost har påverkat oss och därför är läget det att vi har kommit igång senare än vad det var tänkt, säger Andreas Pallinder.

Åklagaren: Ingen har delgivits misstanke om brott

Inte heller åklagaren i ärendet, Nicklas Englund, vill kommentera Mitt i:s uppgifter att förhör ska ha genomförts på kommunhuset. Han är fåordig, med hänvisning till den förundersökningssekretess som råder. Nicklas Englund uppger dock att ingen i nuläget har delgivits misstanke om brott.


ANNONS