Utsatta barn ska få het linje till politiker

Omhändertagna barn ska få lättare att göra sin röst hörd i Sollentuna.

Snart kan barnen få chans att prata direkt med politikerna.

Det hoppas i alla fall socialnämndens ordförande Lennart Gabrielsson (FP).

Om barn far illa har kommunen ansvar att agera. I vissa fall tvingas social­tjänsten omhänderta barn, alltså ta över vårdnaden från föräldrarna.

Det är kommunens socialnämnd som bestämmer om barn ska omhändertas och i Sollentuna finns ungefär 100 barn som omhändertagits.

Socialtjänsten utreder barnets situation och det är socialnämnden som sedan fattar beslutet.

– Jag sitter och läser utredning efter utredning, precis som många andra politiker, och risken är då att barnen bara blir en utredning, säger Lennart Gabrielsson.

Han vill därför ge barnen möjlighet att prata direkt med politikerna. Det kommer att gynna båda parter, menar han: politikerna kan fatta bättre beslut och barnen får chans att göra sina röster hörda och förstå vem som faktiskt avgör i deras ärende.

– Min tanke är att vi ska erbjuda barnen att själva få berätta om hur de upplever sin situation. De får berätta precis vad de vill. Ingen ska ha synpunkter på vad de har för något att berätta, säger han.

Socialnämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa en direktkanal till politikerna. Exakt hur den kommer att se ut får framtiden utvisa.

– Det här är absolut ingen kritik mot de utredningar vi får från socialtjänsten. Det handlar inte ett smack om det. Utan det här är ett komplement.

Fakta

Om ett barn far illa

Alla vuxna har ett ansvar för att inte barn ska fara illa.

Enligt lagen bör alla som misstänker att ett barn mår dåligt eller behandlas illa anmäla detta till kommunens socialtjänst.

Personer som arbetar med barn har en skyldighet att anmäla misstankar enligt socialtjänstlagen.

Källa: Sollentuna

kommun