Min lokala hjälte

Utsatta barn utreds inte i tid

Flera kommuner klarar inte att utreda barn inom  utsatt tid.
Flera kommuner klarar inte att utreda barn inom utsatt tid.
143 kommuner har granskats i en undersökning om hur de arbetar med utsatta barn. Huddinge kommun är bara en av flera som bryter mot fyramånadersgränsen som gäller för att slutföra barnutredningar.

Humanas Barnbarometer som tas fram i samarbete med organisationen Maskrosbarn har granskat hur 143 kommuner arbetar med barn i utsatta situationer.

Huddinge kommun kritiseras nu för att 30 procent av barnutredningarna tar mer än fyra månader att slutföra, något som strider mot lagen. Men Huddinge är inte ensam av kommunerna att inte klara av att hålla barnutredningarna under fyra månader.

Fler än var fjärde kommun uppger att var femte barnutredning, eller fler, tar längre tid än fyra månader. Enligt kommunerna hänger det ihop med den höga arbetsbelastningen, vilket också kan hänga ihop med den ökade personalomsättningen. 2013 hade 41 procent av kommunernas socialtjänster en sund nivå, det vill säga mindre än tio procent i personalomsättning. 2016 var den nere på 25 procent.

Huddinge kommun gjorde en lex Sarah-anmälan vid förra årskiftet eftersom de inte hann slutföra utredningar i tid. Socialnämndens ordförande Gunilla Helmerson (M) berättar att kommunen hade extremt många ärenden under 2015 eftersom antalet ensamkommande barn ökade. Utöver det så har även antalet orosanmälningar ökat.

Läs mer: Huddinge larmar om flyktingbarnen

– Problemet har hängt kvar, och det var först en bra bit in på 2016 som situationen stabiliserades. Detta kom helt oplanerat, och vår kommun, som så många andra, hade mycket svårt att rekrytera mer personal med rätt kompetens och erfarenhet.

Hur gör ni för att komma rätta med problemen?

– Personalsituationen har förbättrats, men det finns ännu en brist i hela landet på erfarna socialsekreterare. Detta påverkar, och kommer att påverka, många kommuner i landet även framöver.

Jeanette Johansson-Ånmark, metodsamordnare barn och unga Humana, menar att socialtjänsterna behöver stärkas.

– Vi som dagligen möter och arbetar med barn i utsatta situationer ser många gånger hur kommunerna får allt svårare att tillgodose barnets bästa. När personalomsättning och arbetsbelastning blir hög går det i slutändan ut över barnen. Det behövs strategier och resurser för att stärka socialtjänsterna.

Positivt för Huddinge är däremot att de utvärderar barn och ungas upplevelser av beviljade insatser, enligt undersökningen utvärderar inte sex av tio kommuner de ungas upplevelser.

Läs fler nyheter:

Så roar du dig billigt i januari