Många spädbarn utsätts för tobaksrök

16,6 procent av spädbarnen mellan 0 och 4 veckor utsattes för tobaksrök i hemmet.
16,6 procent av spädbarnen mellan 0 och 4 veckor utsattes för tobaksrök i hemmet.
Andelen barn som utsätts för tobaksrök i hemmet minskar över tid. Men inte i Upplands-Bro.

Istället hamnar kommunen högt på listan i den senaste Barnhälsorapporten från landstinget. 16,6 procent av alla bebisar mellan noll och fyra veckor utsattes för tobaksrök under 2015 i kommunen.

Siffrorna är inrapporterade genom barnavårdscentralerna.

– Det man gör är att man frågar alla föräldrar vid inskrivning av barnet om de röker och sedan återkommer frågan vid åtta månaders ålder, säger Anne Kummelbäck som är BVC-sköterska och enhetschef på BVC i Kungsängen.

I hela Stockholm har rökningen minskat de senaste åren. Från 14,5 procent år 2013 till 7,9 procent 2015.

Men i Upplands-Bro syns inte denna trend utan siffran varierar år från år. I rapporten kopplas rökning bland föräldrar ihop med socioekonomisk status.

På BVC i Kungsängen erbjuder man information till de föräldrar som röker.

– Vi har broschyrer som vi delar ut till de som är rökare och sedan kan vi prata kring hur rökningen påverkar barnet. Många säger att de röker utomhus, men rökningen finns ändå i hemmet eftersom det fastnar i hår och kläder, säger Anne Kummelbäck.

Om föräldrarna vill sluta röka kan BVC hänvisa vidare till stöd och hjälp.


Spädbarn och rökning i hemmet

Barn mellan 0 och 4 veckor gamla som utsätts för tobaksrök i hemmet. Födda 2015.

Källa: Barnhälsorapporten 2016, Stockholms läns landsting