Här utsätts vart fjärde spädbarn för rökning

7,9 procent av barn upp till 4 veckors ålder utsätts för rökning i hemmet.
7,9 procent av barn upp till 4 veckors ålder utsätts för rökning i hemmet.
Andelen barn som utsätts för tobaksrök i hemmet minskar över tid. Men skillnaderna mellan olika stadsdelar och kommuner i Stockholm skiljer sig. I Skärholmen utsätts nästan vart fjärde spädbarn för tobaksrök i hemmet.

Barnhälsorapporten för 2016 visar att barn som utsätts för rökning i hemmet har minskat de senaste åren.

Av de drygt 29 000 barn (0 till 4 veckor gamla) i Stockholms län som kommit i kontakt med barnavårdscentralen har 7,9 procent blivit utsatta för tobaksrök i hemmet, enligt den nya rapporten.

2013 var den siffran 14,5 procent.

300 barn födda 2014 saknar helt vaccination

Utsatthet för tobaksrök skiljer sig stort mellan olika stadsdelar och kommuner i Stockholm.

På Östermalm utsätts minst andel barn för rökning, en halv procent, medan 23,1 procent av spädbarnen i Skärholmen utsätts för rökning.

”Rökning är en hälsoindikator med stark koppling till socioekonomiska förhållanden”, skriver författarna till rapporten och föreslår riktade insatser i dessa områden.


Spädbarn och rökning i hemmet

Barn mellan 0 och 4 veckor gamla som utsätts för tobaksrök i hemmet. Födda 2015.

Källa: Barnhälsorapporten 2016, Stockholms läns landsting