Utskriven ­patient – dog inom ett dygn

Danderyd En ung person fördes i år till Danderyds sjukhus efter att ha svalt tabletter med olika typer av narkotika och läkemedel. Patienten var lindrigt förgiftad och var kvar en period under observation.

Men personen ville skrivas ut vilket sjukhuset beviljade då vården var frivillig. Patienten hade inte svalt tabletterna för att begå självmord.

Men mindre än ett dygn senare hittades personen livlös i sin säng av föräldrarna. Hen fördes till sjukhuset igen men livräddningsförsöken misslyckades.

Danderyds sjukhus bedömer att vården var bristfällig och har gjort en Lex Maria-anmälan. För att undvika att något liknande sker på nytt planerar sjukhuset att utbilda personalen om blandförgiftningar och hur sådana tillstånd ska övervakas.