Utsläpp ­mörkades

ÖSTERÅKER Under minst tre års tid, 2010–2012, har kommunala Roslagsvatten släppt ut mer övergödande kväve och ammoniumkväve än vad som är tillåtet.

Anledningen tros vara en anställd som vilselett både bolaget och myndigheterna om utsläppen.

– Vi ser mycket allvarligt på det som har inträffat. Vi kan inte utesluta att det skett ett brott mot miljöbalken, säger Mikael Medelberg, vd för Roslagsvatten AB.

Den anställde har tagits ur tjänst och en förundersökning om brott har inletts. Dessutom utreds händelsen internt av Roslagsvatten.