Utsläpp av avloppsvatten i Skurusundet

Utsläppet var stort som en fotbollsplan
Utsläppet var stort som en fotbollsplan
Räddningstjänsten sanerade vid 12-tiden ett utsläpp av avloppsvatten från båtar i Skurusundet.

Enligt Expressen var utsläppet stort som en fotbollsplan.

Räddningstjänsten lade ut länsar.

Larmet kom klockan 12.18. Utsläppet rörde sig om gråvatten, vilket är avloppsvatten från båtar. Saneringsarbetet beräknades pågå till 15-tiden.