Utsläppen halverade med gröna resvanor

Färre tjänsteresor och tåg i stället för flyg. Det gjorde att kommunen kunde halvera sitt koldioxidutsläpp under fjolåret.

– Man har blivit mer miljömedveten och gör aktiva val. Det här visar att vårt miljöarbete har satt spår och att vi nu börjar se resultat. Jag hoppas att det är en trend som fortsätter, säger miljöstrategen Eva Bergh.

Fyra varv runt jorden med bil – så mycket motsvarar de 24 802 kilo koldioxid som Upplands Väsby minskade sina tjänsteresor med i fjol jämfört med 2013. Totalt rör det sig om en minskning med 47 procent.

I kommunens miljöpolicy från 2009 uppmanas anställda att resa mer miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt.

Och allt fler väljer att ta tåget i stället för flyg när de ska ut på tjänsteresa.

– Det beror på vart man ska men inom Sveriges gränser fungerar det oftast bra med tåg. Sedan får man avgöra färdsätt från resa till resa, det finns annat att ta hänsyn till som tiden det tar och om det blir extra hotellnätter, säger Eva Bergh.

Miljöarbetet handlar inte enbart om man väljer flyg, bil eller tåg, utan det kan även vara att se över om det går att dra ned på antalet tjänsteresor.

– Vi kan till exempel titta på om det går att förlägga möten närmare, inom kommunen, säger Bergh.

Sedan 2011 klimatkompenserar kommunen för alla tjänsteresor som sker med flyg. Avgiften för klimatkompensation beräknas utifrån mängden kilo koldioxid som släpps ut och kompensationen sker internt inom kommunen.

Upplands Väsby har länge profilerat sig som en miljövänlig kommun. Även på andra områden arbetar man klimatsmart, till exempel när det gäller energiförbrukning. En energipeng är på gång där till exempel skolor och förskolor som använder kommunens lokaler får tillbaka de kilowattimmar de sparar i pengar.

Ett mål är att varje år minska energiförbrukningen med tre procent per kvadratmeter i lokalerna.

– I fjol var vi uppe i över sju procent, så även här går det åt rätt håll vilket är jätteroligt, säger Eva Bergh.

Fakta

Vindkraft ska stå för en fjärdedel av elbehovet

Upplands Väsby valdes till Sveriges miljöbästa kommun i tidningen Miljöaktuellts granskning 2013. I fjol hade man sjunkit till en niondeplats.

Kommunen har satt upp ett klimatmål – att minska utsläppen av koldioxid med 50 procent till 2020. Alla kommunens bilar körs på miljövänligt bränsle.

Den kommunala elen produceras av förnybara energikällor. Ett vindkraftverk har köpts in som står för en fjärdedel av elbehovet.

Källa: kommunen