(S) utspel – bygg vändspår i Bro

Talla Alkurdi, Bro station
Talla Alkurdi (S): "Vi har i vår budget att vi vill införa kvartstrafik i Bro"
För att kunna köra pendeltåg i kvartstrafik genom Upplands-Bro krävs ett så kallat vändspår, där tåg kan vända. Nu föreslår Socialdemokraterna i landstinget att man gör just det. Moderaterna välkomnar förslaget, men hänvisar till regeringen.

Många pendlare hade hoppats att den nya pendeltågsplanen skulle innebära tåg från Upplands-Bro vid varje kvart. Men än så länge ser det inte ut att bli verklighet. Anledningen är att infrastrukturen saknas: för att kunna köra kvartstrafik från Bro krävs dels att Mälarbanan får fyra spår. Dels att ett vändspår byggs antingen i Bålsta eller Bro, för att tåg ska kunna vända.

(S) vill få till kvartstrafik

Mälarbanan är just nu under utbyggnad – och nu säger Socialdemokraterna att de också vill bygga ett vändspår i Bro, för att kunna erbjuda kvartstrafik från Bro station. Dessutom kritiseras Moderaterna för deras påstådda passivitet i ärendet.

– Att den styrande alliansen är nöjda med detta är ett svek och under all kritik. Det är därför vi socialdemokrater år efter år begärt att få just det här vändspåret som ska kunna möjliggöra för kvartstrafik i morgonrusningen, säger Talla Alkurdi (S), oppositionslandstingsråd.

Mälarbanan blir inte utbyggd förrän 2028, är det realistiskt att börja bygga dessa vändspår redan nu?

– Vi måste i alla fall ta höjd för det, och det är ju det Alliansen inte gör. Vi har i vår budget att vi vill införa kvartstrafik i Bro men från Alliansen syns ingen viljeyttring. Får vi inte till vändspåret får vi ingen möjlighet att utöka pendeltågstrafiken i Bro, säger Talla Alkurdi.

(M) kräver resurser från regeringen

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, säger att även alliansen vill bygga vändspår i Bro, men hänvisar till regeringen.

– Jag har länge riktat kritik mot att de inte gör de satsningar i och runt Stockholm som vi behöver för att få en tätare och bättre pendeltågstrafik. En av dem är att snabba på uppgraderingen av mälarbanan och få till en vändplats i Bro eller Bålsta. Vi står redo med resurser och tåg men då måste regeringen anslå de pengar till järnvägen som krävs, säger Kristoffer Tamsons.

”Det är landstingets ansvar”

Men Talla Alkurdi (S) menar att frågan borde ligga hos landstinget, och saknar tydlig kommunikation från Moderaterna.
– Det är landstingets ansvar, och då måste landstinget bära det. Men just nu vet jag inte om de vill ha ansvaret överhuvudtaget, för vi får inget svar från Alliansen om hur de vill ha det, säger Talla Alkurdi.