Min lokala hjälte

Utvidgat strandskydd upprör

Länsstyrelsens förslag på förändringar av strandskyddsområden i Nacka och Värmdö upprör markägaren Christoffer Nathanson.

– Utökat strandskydd är bara en politisk möjlighet att skydda marken från bebyggelse utan att behöva betala för den, säger han.

Länsstyrelsen har tagit fram ett nytt förslag på vilka områden i bland annat Nacka kommun som ska ha utvidgat strandskydd. Syftet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Inom ett strandskyddsområde får till exempel inte nya byggnader uppföras eller ändras så att de får nya syften.

På de flesta ställen vill länsstyrelsen behålla de nuvarande strandskyddsområdena, men på flera platser ska de utökas från det generella skyddet om 100 meter upp till 300 meter från strandlinjen.

I Nacka har strandskyddsområdet utvidgats även ut i vattnet, eftersom det är så grunt.

– Många vattenområden har inte utvidgat strandskydd i dag, som Erstaviken som dock är tillräckligt grund för att solljuset ska nå botten och ge liv åt växter, säger Annika Lindvall, strandskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Christoffer Nathanson bor och driver verksamhet på Sunds gård, som ligger mellan Ängsvik och Kalvsvik i Värmdö kommun. Han är negativ till utvidgade strandskydd. Länsstyrelsen har föreslagit att strandskydden runt hans 500 hektar mark även i fortsättningen ska vara utvidgade.

– En skog 300 meter från stranden har ingenting med strandskydd att göra, menar Christoffer Nathanson.

Han tycker att det generella strandskyddet är befogat.

– Men jag tror att länsstyrelsen grovt övertolkar miljöbalken där det står att man endast i enskilda fall ska öka det till 300 meter.

Det utvidgade skyddet missgynnar Christoffer och hans fru Anette Nathansons verksamhet på gården. De har skogs- och jordbruk, hyr ut sommarstugor samt driver en golfbana. Paret har även hästar och får.

– Det spelar ingen roll vad det är jag vill bygga – jag får inte göra det. Det kan gälla allt från att bygga en vandringsled eller bryggor till att uppföra hus. Strandskyddet innebär en stor osäkerhet för mig, med kostsam byråkrati för att jag ska kunna göra någonting över huvud taget, säger Christoffer Nathanson.

Många markägare har hört av sig till Christoffer.

– Det finns en oro kring det här, säger han.

Länsstyrelsen föreslår dock även att upphäva nuvarande utvidgat strandskydd på flera platser.

– Det handlar om platser där det är så pass bebyggt att det inte finns någonting att bevara, förklarar Annika Lindvall.

Bebyggelsen finns där trots att området har varit skyddat.

– Att vissa inskränkningar har gjorts kan bero på olovligt bygge, men många har nog också fått dispens för att få göra vissa åtgärder, säger Annika Lindvall.

Fakta

Nya regler är orsaken till översynen

Tidigare har länsstyrelsen utvidgat strandskyddet om det har behövts för att tillgodose något av strandskyddets alla syften.

Enligt en ny lagformulering har kraven för att få utvidga strandskyddsområden skärpts.

Från och med 2015 gäller utökat strandskydd endast om utvidgningen har beslutats med stöd av den nya regeln.

Det finns möjlighet att komma med synpunkter på länsstyrelsens förslag fram till den 6 maj.

Källa: Länsstyrelsen