V efterlyser en avfallsbil

Botkyrka En bil som åker runt och samlar in farligt avfall i hushållen i Botkyrka skulle göra att mindre hamnar i hushållssoporna eller ute i naturen.

Det tror Vänsterpartiet i Botkyrka som i en motion föreslår att kommunen ska inrätta en ”Farligt avfall-bil”. Anledningen till att det behövs, menar Vänsterpartiet, är för att det i dag bara går att sopsortera farligt avfall på miljöstationerna och att tillgängligheten till dem är för dålig om man inte har bil.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att frågan om farligt avfall är något som SRV bör arbeta vidare med och hitta en lösning på, men att det finns andra alternativ än en ”Farligt avfall-bil”, till exempel att sätta ut insamlingsboxar avsedda för farligt avfall.