ANNONS

V: Låt Solna bli fristad för författare

ANNONS

SOLNA Solna bör erbjuda förföljda författare en fristad. Det föreslår Vänsterpartiet i en motion till kultur- och fritidsnämnden. Attila Yavuz (V) menar att Solna borde an­sluta sig till det globala nätverket International Cities of Refuge Network. Som medlemsstad ordnar man bostad åt en förföljd författare eller journalist under en begränsad tid. I dag finns ett 40-tal fristäder i världen, varav nio i Sverige, däribland Stockholm.

Kultur- och fritidsnämnden menar dock att det saknas pengar.

ANNONS