V-nej till planer för Årstafältet

Årsta I torsdags antog stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör ett yttrande över detaljplanen för Årstafältet, där det bland annat planeras för 4 000 nya bostäder. Vänsterpartiet är det enda parti som vill att de ursprungliga planerna på att göra Årstafältet till en landskapspark följs.

V menar bland annat att det blir ännu mer nödvändigt i framtiden att bevara Årstafältet som en grönyta, med tanke på att det byggs mycket nya bostäder i söderort.

Detaljplanen för Årstafältet har varit ute på samråd där medborgarna kunnat komma med synpunkter, som nu sammanställs.