(V) och (S): bidra till kvinnojour

(V) och (S) vill stötta en kvinnojour i Sundbyberg.
(V) och (S) vill stötta en kvinnojour i Sundbyberg.
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill att kommunen går in och betalar så att kvinnojouren kan starta upp i Sundbyberg.

Som Mitt i berättat saknas en jour dit utsatta kvinnor kan söka stöd och skyddat boende i Sundbyberg.

Ett 20-tal volontärer finns, men knappt några pengar. I en motion från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslås nu att kommunen går in med ekonomiskt stöd.

– Det finns ideella krafter som kämpar för att få igång jouren och då tycker inte jag kommunen ska släpa fötterna efter sig. Sundbyberg som kommun ligger över snittet när det gäller anmälda våldsbrott mot kvinnor, säger oppositionsråd Jesper Wiklund (V).

Vad som är en rimlig summa anser han bör utredas med jouren. Jouren vill att 900 000 kronor avsätts i budget för 2017. Rotary bidrog nyligen med 10 000 kronor.

Ett annat led i frågan om stöd åt utsatta är att ge bidrag över flera års tid åt Sundbybergs tjejjour. Idag beslutas en gång per år om 300 000 kronor, vilket skapar en osäkerhet i verksamheten, enligt en motion från (V) och (S).