Min lokala hjälte

(V) vill att stadens hemsida översätts till fler språk

Solna stads hemsida borde finnas tillgänglig på fler språk, anser (V).
Solna stads hemsida borde finnas tillgänglig på fler språk, anser (V).
Översätt stadens hemsida till fler språk än finska och engelska, föreslår Vänsterpartiet.

"I en mångspråkig kommun som Solna, med sina cirka 33 hemspråk/modersmål, vore det önskvärt med en hemsida som kunde avspegla sina medborgare", skriver man i interpellationen.

Vänsterpartiet vill göra stadens hemsida, solna.se, mer tillgänglig för människor som inte kan svenska. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) frågar Vänsterpartiets Attila Yavuz ifall staden har planer på att översätta hemsidan till fler språk, och i så fall vilka.

”Kommer teckenspråk och lättläst svenska ingå i dessa?”, frågar man.

Solnas hemsida finns idag på svenska samt delar av den på engelska och finska.

”För övriga språk hänvisas en till Google-translate, som tyvärr inte alltid är så träffsäkert. I en mångspråkig kommun som Solna, med sina ca 33 hemspråk/modersmål, vore det önskvärt med en hemsida som kunde avspegla sina medborgare”, skriver frågeställaren.

I sitt svar medger Pehr Granfalk att det finns förbättringspotential för hemsidan, och att det nu gemomförs en förstudie om stadens nya hemsida.

”Staden kommer att titta på vilka språk som är aktuella och viktiga att ha med. Detsamma gäller för lättläst och teckenspråk. Det är dock inte bestämt i dagsläget vilka språk det blir”, konstaterar han.