V vill bygga bostäder med lägre hyror

390 nya hyreslägenheter i Vårberg och 300 på Skärholmsvägen. Det föreslår Vänsterpartiet i sitt budgetförslag för 2013. För att personer med låg inkomst ska kunna bo i lägenheterna vill partiet ha ett hyrestak. Hyran ska inte få vara högre än 1 400 kronor per kvadratemeter och år. För en tvåa på 50 kvadratmeter skulle det innebära max 5 800 kronor i månadshyra.

– Om man vill ha en stad där folk med låga inkomster ska kunna bo, då måste vi politiker ta tag i det. Tyvärr kan vi inte få de privata byggherrarna att ändra sig och bygga billigt. Däremot styr vi över allmännyttan. Vi kan ge de kommunala bostadsbolagen i uppdrag att bygga med hyrestak, säger Ann-Margarethe Livh, oppositionsledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

I Vårberg vill partiet skapa lägenheter genom att bygga om sjukhuset och bygga nytt vid parkeringen på Vårbergsplan. Utmed Skärholmsvägen ser de flera tänkbara platser för nya bostäder, både i höjd med Sätra och närmare Skärholmen.

Alliansen lyfter också fram behovet av nya bostäder i sin budget. De vill bygga 5 000 nya bostäder, varav 1 500 hyresrätter, varje år fram till 2030.

Ann-Margarethe Livh menar att detta inte räcker.

– Jag är jättekritisk till alliansens bostadspolitik. De bygger för få hyresrätter och de som byggs har så höga hyror att bara höginkomsttagare har råd att bo där.

Lokaltidningen Mitt i har förgäves sökt det moderata stadsbyggnadsrådet Regina Kevius (M) för en kommentar.

Vi kan ge de kommunala bostadsbolagen i uppdrag att bygga med hyrestak.Ann-Margarethe Livh Vänsterpartiet