V vill ge hemlösa camping

Stockholm Clara Lindblom (V) efterlyser en uppställningsplats för husvagnar där hemlösa EU-migranter skulle kunna bo. Hon har därför lagt en skrivelse i exploateringsnämnden om att staden borde ordna en sådan plats.

Exploateringskontoret är dock skeptiskt och anser att staden inte själv kan ta initiativ till en särskild campingplats. Staden upplåter redan i dag mark till flera campingar, skulle en särskild plats ordnas för den här målgruppen behöver det vara på initiativ av någon privat aktör, menar Exploateringskontoret.

Nämnden tar ställning till förslaget på nästa möte den 12 juni.