V vill ha 300 nya hyresrätter per år

HUDDINGE Vänsterpartiet anser att det måste byggas minst 300 nya hyresbostäder per år i Huddinge. Man vill att kommunen aktivt ska söka upp markägare och förmå dem att bygga hyresrätter i stället för bostadsrätter.

V tycker att Storängen är ett område som det lämpar sig extra bra att bygga hyresbostäder i. Där finns nästan enbart privata fastighetsägare på den kommunala marken, och åt de företagen anser Vänsterpartiet att alternativ mark ska ordnas.