V vill ha skärpt rökförbud i skolor

Huddinge Vänsterpartiets representant i kommunfullmäktige, Britt Björneke, vill göra samtliga skolgårdar i Huddinge rökfria.

I en motion hänvisar hon till en rapport från länsstyrelsen som konstaterar att rökning på skolgårdar är väldigt vanligt i länet.

Kommunens- utbildningschef Jukka Kuusisto säger i ett tjänsteutlåtande att rökning redan är föbjudet på skolornas område, men att det ibland är svårt att definiera vad som är skolområde.