V vill ha svar om konsulter

SUNDBYBERG Sundbyberg är en av de kommuner som har anlitat konsultföretaget Kommunlex som utbildar anställda som handlägger ärenden om LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade.

Enligt TV4:s program Kalla Fakta lär företaget bland annat ut hur handläggare kan ge avslag för att få ner kostnaderna. Nu kräver Vänsterpartiet svar om LSS-ansökningar har fått avslag och varför man anlitat Kommunlex.