VA-avgiften höjs rejält för husägare

1 januari höjdes VA-avgiften i Järfälla kraftigt – med 43 procent. En orsak är att det blivit svårare att rena dricksvattnet från Mälaren.

Crister Bäckström, VA-chef vid Järfälla kommun, säger att han är medveten om att höjningen av taxan är ”ett kraftigt steg”.

Sedan 2012 täcker avgifterna inte längre kommunens kostnader för vatten och avlopp. Det i sin tur beror enligt Bäckström på att dricksvattnet blivit dyrare att producera.

Enligt reglerna får en kommuns VA-kostnader gå back max tre år i rad, sedan måste avgiften höjas. Nu har tre år gått.

För en normalvilla innebär det en ökad årskostnad på omkring 700 kronor. Flera hushåll har reagerat, bland annat har det kommit kritik mot att höjningen inte ska ha motiverats.

Crister Bäckström säger att han har förståelse för att hushåll kan tycka att informationen om förändringen varit bristfällig. Men kommunens beräkningsunderlag för olika avgifter är så omfattande, 70 till 80 sidor, att informationsurvalet enligt honom alltid är svårt.

Norrvatten, som producerar dricksvattnet, räknar med att de 14 medlemskommunerna får räkna med avgiftshöjningar även kommande år, bland annat på grund av ökade kostnader för reningen.

– Mälarens vatten har blivit svårare att rena, säger Tord Andersson, chef för administrationen vid Norrvatten.

Ett ökat antal partiklar från nerbrutna växt- och djurdelar i Mälaren måste rensas bort innan vattnet blir kranvatten.

Hushållen får räkna med att VA-avgiften höjs med omkring tre procent per år åtminstone de kommande fem åren, enligt Andersson.

Fakta

Avgift för avfall och hemtjänst