VA-beslut har upphävts

Garns-Ekskogen I förra veckan upphävde hovrätten beslutet från statens VA-nämnd som skulle innebära att kommunalt vatten och avlopp byggdes ut till Garns-Ekskogen.

En majoritet av fastighets­ägarna har varit emot att kommunalt vatten och avlopp skulle införas eftersom det medför mycket höga kostnader.

Garns-Ekskogen består till övervägande del av fritidshus.