Så mycket vabbade männen i södra Roslagen

Är man hemma mycket med sjukt barn kan det påverka inkomsten även på sikt.
Är man hemma mycket med sjukt barn kan det påverka inkomsten även på sikt.
I södra Roslagen är papporna i Danderyd och Vaxholm minst hemma med sina sjuka barn, medan papporna i Vallentuna och Österåker tar ut störst andel vab-dagar.
Men priset för mammorna – som fortfarande är hemma mest kan bli sämre lön, varnar Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

 – All frånvaro från arbetsmarknaden, oavsett orsak, kan påverka löneutveckling, karriärmöjligheter och därmed pensionen. Därför finns det verkligen anledning att fundera över vem som är hemma med barnen, både vid vård av sjukt barn och under föräldraledigheten, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Kvinnor vabbar fortfarande mest

Februari brukar kallas för vabruari eftersom det är månaden då småbarnsföräldrar är hemma mest för vård av sjukt barn. Siffror från Försäkringskassan visar att det ser lite olika ut i landet, men att det fortfarande är så att drygt sex av tio vab-dagar tas ut av kvinnor.

I södra Roslagen är skillnaderna mellan kommunerna inte särskilt stora, men ändå märkbara. Medan männen i Täby, Vallentuna och Österåker tog ut 35-37 procent av dagarna under 2018 så tog papporna i Danderyd och Vaxholm ut färre – 32–34 procent.

Sämre löneutveckling

Någon tydlig trend – att männen börjat var hemma mer eller mindre med sina sjuka barn går inte att utläsa de senaste fem åren.

I ett pressutskick skriver Länsförsäkringar att tillfällig föräldrapenning visserligen är pensionsgrundande men att mycket pekar på att den som tar ut många vab-dagar får en sämre löneutveckling.

Företaget hänvisar till en rapport från fackförbundet SACO från 2017 som slog fast att 100 dagars frånvaro med tillfällig föräldrapenning minskar chansen för ett chefsjobb med cirka 30 procent.

– Självklart finns det andra aspekter som avgör vem i familjen som vabbar mest, som arbetssituation och vem som vill. Det viktiga är att båda parter är medvetna om vilka effekter det kan ha på lång sikt, säger Emma Persson.


Så mycket vabbade männen

Så stor andel av dagarna är män hemma och vårdar barn

Källa: Försäkringskassan